CENOVNIK

OBUKE KANDIDATA ZA VOZAČKI ISPIT

UKUPNI TROŠKOVI OBUKE

79.900

Do popune grupa – uštedite 25%

59.900

Brzina u vožnji može da bude opasna. Ipak, brže polaganje vozačkog nekom znači, a nas ohrabri.

Juni 2024 auto škola mDRIVE 32 d.o.o. Čačak izvod iz cenovnika usluga za obuku kandidata proverite detalje i uslove plaćanja u RSD

OBAVEZNO
OBUKA teorijska za B kategoriju (40 časova)
14.500
OBUKA praktična za B kategoriju (40 časova)
51.600
Polaganje teorijskog ispita za B kategoriju
3.600
Polaganje praktičnog ispita za B kategoriju
4.200
540FICA-
po potrebi
1 čas ● praktična obuka za B kategoriju
(osnovna/dopunska/dodatna)
1.290
1 čas ● teorijska obuka za B kategoriju
(osnovna/dopunska/dodatna)
360
540ZM3-
Scroll to Top