CENOVNIK

OBUKE KANDIDATA ZA VOZAČKI ISPIT

UKUPNI TROŠKOVI OBUKE

58.900

20.06.2020 auto škola mDRIVE 32 d.o.o. Čačak izvod iz cenovnika usluga za obuku kandidata proverite detalje i uslove plaćanja u RSD

OBAVEZNO
OBUKA teorijska za B kategoriju (40 časova)
14.000
OBUKA praktična za B kategoriju (40 časova)
39.600
Polaganje teorijskog ispita za B kategoriju
2.500
Polaganje praktičnog ispita za B kategoriju
2.800
540FICA-
po potrebi
1 čas ● praktična obuka za B kategoriju
(osnovna/dopunska/dodatna)
990
1 čas ● teorijska obuka za B kategoriju
(osnovna/dopunska/dodatna)
350
540ZM3-
Scroll Up