KATEGORIJE

B , BE , A , A2 , A1, AM, profesionalne C, CE
OBUKA KANDIDATA ZA VOZAČKI ISPIT

Promotivna cena C kategorija

Teorijska obuka 7 časova 3.500 rsd
Teorijski ispit 3.500 rsd
Praktična obuka 15 x 2.300 rsd =  34.500 rsd
Praktični ispit 5.000 rsd
Ukupno 46.500 rsd
 
Profesionalni vozači lako nalaze posao!

eUPIS

Prijavi se preko sajta za početak obuke.

350ce-

Promotivna cena CE kategorija

Praktična obuka 7 časova x 4.500 rsd = 31.500 rsd
Praktični ispit 6.000 rsd 
Ukupno 37.500 rsd
 
Profesionalni vozači lako nalaze posao!

eUPIS

Prijavi se preko sajta za početak obuke.

Promotivna cena B kategorija

Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača.

Pronađite na ostalim stranicama sajta informacije o standardnoj obuci za vozača: običnih automobila, dostavnih vozila, kombija za prevoz manjih tereta / lica. Trenutna cena obuke je oko 73.900 rsd.

Akcija! Upiši obuku po ceni od 69.000 do kraja Februara!

eUPIS

Prijavi se preko sajta za početak obuke.

Kategorija - BE

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B a najveća dozvoljena masa priključnog vozila u rasponu od 750 kg – 3.500 kg.

USLOVI za upis i polaganje BE kategorije

*  21 godina
* da je istekla probna vozačka

7 časova vožnje 21.000 rsd
Polaganje praktičnog ispita 5.000 rsd

eUPIS

Prijavi se preko sajta za početak obuke.

Kategorija - A

USLOVI za upis i polaganje A kategorije

* Lična karta
* 23 godine za obuku
* 24 godine za polaganje praktičnog ispita

Sa položenom A kategorijom možete upravljati MOTOCIKOLIMA i TEŠKIM TRICIKLIMA čija je snaga motora veća od 15 KW. Kod nas se obuka vrši na motociklu SUZUKI Burgman 650 automatik.

Ukoliko već  posedujete vozačku dozvolu B kategorije, ispit iz prve pomoći vam neće biti potreban.

Kada položite ispit za A kategoriju, stekli ste pravo i na upravljanje vozilima: AM kategorije, A1 kategorije, A2 kategorije.

Promotivni CENOVNIK za A kategoriju

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu
Teorijska obuka 40 časova 14.500 rsd
Teorijski ispit 3.600 rsd
Praktična obuka 40 časova 47.600 rsd
Praktičan ispit 4.200 rsd
Ukupno 69.900 rsd

Ako kandidat već ima: B1, B, BE, C, D, F, M kategoriju
Teorijska obuka 7 časova 3.500 rsd
Teorijski ispit 3.600 rsd
Praktična obuka 40 časova 47.600 rsd
Praktičan ispit 4.200 rsd
Ukupno 58.900 rsd

Ako kandidat ima AM kategoriju
Teorijska obuka – nema
Teorijski ispit 3.600 rsd
Praktična obuka 20 časova 23.800 rsd
Praktičan ispit 4.200 rsd
Ukupno 31.600 rsd

Ako kandidat ima A1 kategoriju
Teorijska obuka – nema
Teorijski ispit 3.600 rsd
Praktična obuka 14 časova 16.600 rsd
Praktičan ispit 4.200 rsd
Ukupno 24.400 rsd

Ako kandidat poseduje A2 kategoriju
Teorijska obuka – nema
Teorijski ispit 3.600 rsd
Praktična obuka  7 časova 8.830 rsd
Praktičan ispit 4.200 rsd
Ukupno 16.130 rsd

eUPIS

Prijavi se preko sajta za početak obuke.

Kategorija - A2

Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg.

Vozilo za obuku A2 kategorije u auto školi M-Drive je Piaggio Beverly 500 automatik

USLOVI za upis i polaganje A2 kategorije

– 17 godina za obuku a 18 za polaganje ispita
– lična karta
– lekarsko uverenje za A2 kategoriju

Promotivni CENOVNIK za A2 kategoriju

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu
Teorijska obuka 40 časova 14.500 rsd
Teorijski ispit 3.600 rsd
Praktična obuka 30 časova 35.700 rsd
Praktičan ispit 4.200 rsd
Ukupno 58.000 rsd

Kandidat ima neku od kategorija: B, C, D, F, M
Teorijska obuka 7 časova 3.500 rsd
Teorijski ispit 3.600 rsd
Praktična obuka 30 časova 35.700 rsd
Praktičan ispit 4.200 rsd
Ukupno 47.000 rsd

Ako kandidat ima AM kategoriju
Teorijska obuka – nema
Teorijski ispit 3.600 rsd
Praktična obuka 14 časova 16.600 rsd
Praktičan ispit 4.200 rsd
Ukupno 24.400 rsd

Ako kandidat poseduje A1 kategoriju
Teorijska obuka – nema
Teorijski ispit 3.600 rsd
Praktična obuka 7 časova 8.330 rsd
Praktičan ispit 4.200 rsd
Ukupno 16.330 rsd

eUPIS

Prijavi se preko sajta za početak obuke.

Kategorija - A1

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća 125 cm3 i snage motora do 11 kW, čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW.

Obuka za A1 kategoriju ima dve celine, teorijski i praktični deo. Broj časova teorijske i praktične obuke se može smanjiti ako već posedujete neku od kategorija.

Poligonski časovi vožnje moraju biti pod nadzorom instruktora vožnje a časovi van poligona mogu ali ne moraju biti pod nadzorom instruktora vožnje.

U toku jednog dana kandidat može voziti maksimalno dva časa praktične obuke. Obuka se vrši na motociklu koji je u vlasništvu auto škole. U nasoj školi vozilo za A1 kategoriju je Malaguti Madison 125.

USLOVI za upis i polaganje A1 kategorije

-Obuka se može vršiti sa 15 godina
-Polaganje ispita sa 16 godina
-Lična karta je obavezna
-Lekarsko uverenje za A1 je obavezno pre početka praktične obuke
-Potreban položen ispit prve pomoći ako ne poseduje B kategoriju

Polaganje praktičnog ispita za A1 kategoriju

Nakon položenog teorijskog ispita A1 kategorije i završene praktične obuke kandidat stiče pravo na polaganje praktičnog ispita.

Praktičan ispit A1 kategorije se sastoji iz dva dela vožnja na uređenom parkingu – poligonu i vožnja u saobraćaju. Vožnja na poligonu se sastoji od vežbi: održavanja pravca kretanja, slalom vožnje između čunjeva, ubrzavanje i kočenje i vožnja u obliku broja 8 između postavljenih čunjeva.

Nakon toga sledi vožnja u saobraćaju.

Kada položite vozački ispit i dobijete vozačku dozvolu A1 kategorije stičete pravo upravljanja i vozilima AM kategorije.

Promotivni CENOVNIK za A1 kategoriju

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu
Teorijska obuka 40 časova 14.500 rsd
Teorijski ispit 3.600 rsd
Praktična obuka 20 časova 23.800 rsd
Ukupno 41.900 rsd

Ako kandidat ima neku od kategorija: B, C, D, F, M
Teorijska obuka 7 časova  3.500 rsd
Teorijski ispit 3.600 rsd
Praktična obuka 20 časova 23.800 rsd
Praktičan ispit 4.200 rsd
Ukupno 35.100 rsd

Kada kandidat ima AM kategoriju
Teorijska obuka – nema
Teorijski ispit 3.600 rsd
Praktična obuka 7 časova 8.330 rsd
Praktičan ispit 4.200 rsd
Ukupno 16.130 rsd

eUPIS

Prijavi se preko sajta za početak obuke.

Kategorija - AM

Mopedi, laki tricikli ili laki četvorocikli. Za upis je potrebno:
-lična karta i navršenih 15 godina,
-polaganje prakticnog ispita sa 16 godina

Promotivni CENOVNIK za AM kategoriju

Ako kandidat nema ni jednu kategoriju
Teorijska obuka 40 časova 14.500 rsd
teorijski ispit 3.600 rsd
Praktična obuka 7 časova 8.330 rsd
Praktičan ispit 4.200 rsd
Ukupno 30.630 rsd

Ako kandidat poseduje neku od: B, C, D, F, M
Teorijska obuka 7 časova 3.500 rsd
Teorijski ispit  3.600 rsd
Praktična obuka 7 časova 8.330 rsd
Praktičan ispit 4.200 rsd
Ukupno 19.630 rsd

eUPIS

Prijavi se preko sajta za početak obuke.

Scroll to Top